Regulamin

Sklep Internetowy www.misiabela.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Renata Metlerska podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 p. 28  zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7962556276 , Regon:672961319, e-mail:sklep@misiabela.pl

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Misiabela zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Do wartości zamówionych towarów zostaną doliczone koszty wysyłki, zgodne z tabelą opłat.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

7. Zmiany w zamówieniu.

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misiabela.pl

Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 3 Termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, termin realizacji zależy od terminu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Do tego terminu należy doliczyć jeszcze czas potrzebny na dostawę przesyłki tj. do 3 dni roboczych. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności wybranym przez klienta.

Zamówienia indywidualne na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji o czym klient zostanie poinformowany.
S
klep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24 i PAYU lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ Odstąpienie od umowy.

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać w terminie 14-ciu dni od daty otrzymania towaru, na adres prowadzącego Sklep. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu.

3. Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy odesłać listem poleconym na adres:  Misiabela Renata Metlerska, ul. Chorzowska 3 p. 28 , 26-600 Radom z dopiskiem: Zwrot .

4. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszt ich odesłania ponosi Klient.

6. Nie przyjmujemy zwrotów zamówionych towarów odsyłanych jako paczka za pobraniem.

7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

E. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

F. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

G. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

H. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ Reklamacje.

1. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez misiabela.pl przesyłki z reklamowanym produktem oraz opisem reklamacji.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu),sklep zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci pieniądze.

3. Reklamowany produkt (posiadający wady fabryczne, uszkodzony w trakcie wysyłki lub wysłany niezgodnie z zamówieniem) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone pieniądze za reklamowany produkt, prosimy odesłać jak najszybciej listem poleconym na adres: Misiabela Renata Metlerska, ul. Chorzowska 3 p 28 , 26-600 Radom z dopiskiem: Zwrot

4. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (równowartość opłaty pocztowej), zwrócone zostaną przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 
3. Data opublikowania regulaminu 11.02.2015r.

4. Misiabela.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w misiabela.pl.

6. Misiabela.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.