Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać w terminie 14-ciu dni od daty otrzymania towaru, na adres prowadzącego Sklep. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu.

3. Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy odesłać listem poleconym na adres:  Misiabela Renata Metlerska, ul. Chorzowska 3 p. 28 , 26-600 Radom z dopiskiem: Zwrot .

4. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszt ich odesłania ponosi Klient.

6. Nie przyjmujemy zwrotów zamówionych towarów odsyłanych jako paczka za pobraniem.

7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

E. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

F. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

G. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

H. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 Reklamacje.

1. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez misiabela.pl przesyłki z reklamowanym produktem oraz opisem reklamacji.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu),sklep zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci pieniądze.

3. Reklamowany produkt (posiadający wady fabryczne, uszkodzony w trakcie wysyłki lub wysłany niezgodnie z zamówieniem) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone pieniądze za reklamowany produkt, prosimy odesłać jak najszybciej listem poleconym na adres: Misiabela Renata Metlerska, ul. Chorzowska 3 p 28 , 26-600 Radom z dopiskiem: Zwrot

4. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (równowartość opłaty pocztowej), zwrócone zostaną przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.